NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SKLEPU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM     www.snowboardowy.pl

Każda osoba korzystająca z usług sklepu internetowego www.snowboardowy.pl ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

.

§ 1. ZASTOSOWANIE

1. Witryna znajdująca się pod adresem www.snowboardowy.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.snowboardowy.pl jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa odzieży, sprzętu i akcesoriów sportowych oraz innych towarów za pośrednictwem Internetu.

3. Prowadzącą sklep internetowy www.snowboardowy.pl – zwany dalej „Sklepem”, jest działalność gospodarcza "Dariusz Mazur" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzemieniecka 116, 54 - 613 Wrocław,

zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Krzemieniecka 116, 54-613 Wrocław

NIP: 8991195516, REGON: 021072457

e-mail: info@snowboardowy.pl, tel.: +48 509 707 950.

4. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:

 • firmą Dariusz Mazur– zwana dalej „Sprzedawcą”, a 
 • nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Klientami”.

5. Klientem może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

6. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie, zawierania umów sprzedaży, dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta.

7. Sprzedawca umożliwia zapisanie Regulaminu w wersji PDF na wybranym przez Klienta nośniku.

8. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Klientem umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta

z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.

9. Sprzedaż w Sklepie prowadzona jest tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.

.

§ 2. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

1. Sprzedawca udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie Sklepu, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta

lub dystrybutora.

2. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności

występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

.

§ 3. INFORMACJE O KONTACH UŻYTKOWNIKA

1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Klienta, korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Klienta w Sklepie,

poprzez wybranie opcji „Kontynuuj bez rejestracji” lub korzystając z opcji logowania przez portal facebook.com.

2. Rejestracja w serwisie spowoduje założenie konta Klienta, co umożliwia Klientowi sprawniejsze dokonywanie zakupów w przyszłości, sprawdzanie historii zamówień,

śledzenie na jakim etapie jest realizacja zamówienia.

3. Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu, warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych,

koniecznych do realizacji zamówienia.

4. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie.

5. W czasie rejestracji Klient proszony jest o zapoznanie się z regulaminem.

.

§ 4. ZAMÓWIENIA

1. Bieżąca obsługa Klientów prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, pod numerem telefonu: 509 707 950 oraz mailowo pod adresem: info@snowboardowy.pl.

2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Zamówienie są przekazane do realizacji w dniu złożenia lub w dniu następującym po złożeniu zamówienia.

4. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Za dni robocze rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku,

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. W celu złożenia zamówienia należy wybrać towar, jego ilość, rozmiar i kolorystykę, a następnie kliknąć „Dodaj do koszyka”. Kolejno należy wybrać opcję „Kontynuuj zakupy” – gdy Klient zamierza złożyć

zamówienie na jeszcze inne produkty lub wybrać opcję „Chcę złożyć zamówienie”. W dalszej kolejności Klient jest proszony o wybranie opcji „Zakupy bez rejestracji”, opcji logowania,

opcji logowania przez portal facebook.com lub opcji rejestracji w serwisie.

6. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz podając swoje dane kontaktowe oraz dane do wysyłki. Klienci, którzy są już zarejestrowani,

mogą zalogować się w serwisie i sprawdzić podane wcześniej przez siebie dane.

7. Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności, a następnie składa zamówienie w momencie wybrania opcji „Zamawiam i płacę”.

8. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on drogą mailową, na adres podany w czasie rejestracji lub składania zamówienia, albo telefonicznie,

komunikat zawierający informacje dotyczące ilości produktów,wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta

(potwierdzenie złożenia zamówienia).

Informacje dotyczące zamówienia są również widoczne na koncie Klienta, w przypadku gdy dokonał on rejestracji konta w Sklepie.

10. Po weryfikacji złożonego zamówienia przez dział handlowy Sklepu, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

W chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

11. W trakcie składania zamówienia, jak i rejestracji konta w Sklepie, Klient jest zobowiązany do podania odpowiadających prawdzie danych,

które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień.

W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, Sprzedawca może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub elektroniczną.

W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy uniemożliwiające realizacją zamówienia,

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

12. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

13. W przypadkach, gdy zaistnieje konieczność uzyskania dodatkowych informacji o Klientom, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu na wskazany przez Klienta numer telefonu.

Numer ten może również służyć kurierowi do kontaktu w przypadkach trudności w dostarczeniu przesyłki lub w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia.

14. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Klienta również faktura VAT.

15. Informujemy, iż począwszy od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z nowym brzmieniem art.106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie zawiera numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.

16. Do wszystkich zamówień wystawia się faktury VAT, które późnej są wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany

w zamówieniu. Klient akceptując regulamin sklepu, wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych przez
 firmę Dariusz Mazur, ul. Krzemieniecka 116. 54-613 Wrocław, NIP: 899 11 95 516, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (tekst jedn. - Dz. U. z 2021r., poz. 685 z późn. zm. ).

.

§ 5. CENY

1. Informacja o cenie zakupu towaru w Sklepie podawana jest na stronie Sklepu. Cena towaru nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie,

które mogą się pojawić po potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta.

2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, a także do czasowego zamknięcia Sklepu.

Wszelkie tego typu zmiany i działania nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaniem zmian.

.

§ 6. FORMY PŁATNOŚCI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

 • płatność on-line (przedpłata) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay.pl (kartą kredytową, szybkim przelewem elektronicznym: lista banków jest widoczna podczas składania zamówienia);
 • płatność przy odbiorze (za pobraniem);
 • odbierając zamówiony towar w sklepie istnieje możliwość zapłaty gotówką lub kartą płatniczą.

2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie elektronicznej za pośrednictwem DotPay, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji w

terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia, tj. czas skompletowania zamówienia i przekazania zamówienia do wysyłki, wynosi 24 godziny od momentu:

 • przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku zaakceptowanej płatności przez system Dotpay (podczas płatności online);
 • przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku płatności za pobraniem;
 • zaksięgowania wpłaty we właściwej wysokości na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.

4. Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu (oryginał faktury lub paragon) wysyłany jest na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

.

§ 7. DOSTAWA I KOSZTY WYSYŁKI

1. Zamówiony towar dostarczany jest do Klienta na terenie Polski oraz wybranych krajów Unii Europejskiej (pełna lista w zakładce "zagraniczna wysyłka") na jego koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

2. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy to 2 dni robocze od momentu przekazania przesyłki do wysłania, w żadnym zaś razie czas dostawy nie przekroczy

30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

3. Koszty przesyłki uzależnione są od wybranej formy płatności oraz wartości zamówienia i kształtują się następująco:

 • 19 zł - w przypadku przedpłaty on-line kurier GLS;
 • 25 zł - w przypadku płatności za pobraniem kurier GLS;
 • 12 zł - w przypadku przedpłaty on-line paczkomaty - INPOST;
 • 15 zł - w przypadku płatności za pobraniem paczkomaty - INPOST;
 • 0 zł - w przypadku, gdy wartość zamówienia wynosi co najmniej 300 zł (niezależnie od formy płatności).

4. Koszty wysyłki zostaną automatycznie doliczone podczas wypełniania formularza zamówienia, po wybraniu opcji płatności i opcji dostawy.

5. Przed odebraniem przesyłki z od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, to znaczy czy paczka nosi ślady uderzeń, zbić, pęknięć.

Najczęściej rozpoznać można zniszczenie opakowania kartonowego po odgnieceniach, rozerwaniach, odkształceniach lub zbytnim zaplamieniu.

W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę przez pracowników Sklepu.

Klient może żądać od dostawcy (tj. pracownika kuriera) sporządzenia protokołu uszkodzeń.

6. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz

zachować kopię protokołu.

7. Klient może również dokonać odbioru zamówionego towaru osobiście lub za pośrednictwem własnego kuriera, po uprzednim ustaleniu terminu i sposobu ze Sprzedawcą.

W tym celu jednak należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres mailowy: info@snowboardowy.pl.

8. Klient nie ponosi kosztów dostawy w przypadku odbioru osobistego.

.

§ 8. REKLAMACJE

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe (chyba, że w opisie wyraźnie zaznaczono, że są używane), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały

legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).

3. Jeżeli towar ma wadę Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni

rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany.

Klient będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez

Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

6. Część towarów posiada gwarancję producenta obowiązującą na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej,

o ile takowa została załączona do towaru przez producenta. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji. Dokument gwarancji będzie przesłany wraz z towarem.

7. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego w zakładce Reklamacje i zwroty, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym

towarem poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu.

8. Towar należy odesłać pod adres Sklepu: www.snowboardowy.pl - Dariusz Mazur, ul. Krzemieniecka 116 , 54 – 613 Wrocław. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób

udokumentować zakup towaru.

9. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.

W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

11. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 oznacza uznanie roszczeń Klienta.

12. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:

 • kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • W tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów dodatkowych.
 • Zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy, kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:

 • na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • Klientowi dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Klientowi pierwszej rzeczy.

3. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w szczególności na piśmie i wysłane na adres Sklepu: www.snowboardowy.pl - Dariusz Mazur, ul. Krzemieniecka 116, 54 - 613 Wrocław;

lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: info@snowboardowy.pl. Gotowy formularz odstąpienia jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej.

Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim

Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności,

w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Klient chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: snowboardowy.pl - Dariusz Mazur, ul. Krzemieniecka 116, 54 - 613 Wrocław.

Dla ułatwienia procedury zwrotu, do odsyłanego towaru można dołączyć kopię dokumentu zakupu lub wypełniony formularz zwrotu.

13. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki okres przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, po której otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało zwrócone po dostarczeniu;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczenie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej.

14. Akceptujemy warunki zwrotu towaru zgodne z przesłanym przez Państwa formularzem odstąpienia od umowy.

.

§ 10. WYMAGANIA TECHNICZNE

Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie:

komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze,

przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM,

karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

2. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronach Sklepu

z wyraźnym określeniem daty wejścia w życie, nowego regulaminu. Informacja o planowanej zmianie regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian.

Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta w Sklepie.

Zmiana regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121),

a w przypadku Klientów będących konsumentami dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie stosuje się postanowień wskazanych w § 9. regulaminu – Odstąpienie od umowy.

5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.